– rekonstrukce komunikace bude probíhat od 3. dubna do 30. září 2024,
– ulice Pražská bude po dobu rekonstrukce uzavřena,
– objízdná trasa viz. příloha,
– odvoz komunálního odpadu bude zajištěn,
– přístupnost k pozemkům nebude majitelům omezena,
– po dobu objízdné trasy se ruší autobusová zastávka Velim, Obecní úřad bez náhrady.
Děkujeme občanům za trpělivost během celé stavby kvůli zhoršené dopravní situaci, omezení průjezdnosti, možnostem parkování a komplikovanému přístupu k nemovitostem.
Obec Velim