6. dubna bude pokračovat rekonstrukce ulic Za Dráhou a Lánská. Městys prosí všechny občany, kteří tam bydlí,
aby v těchto dnech neparkovali na silnici, ale u sebe doma, případně před hřištěm a podobně. Velice děkuje za pochopení. „S kvalitou prací od dodavatelské firmy nejsme bohužel spokojeni. Při napouštění vodovodu v Ratenicích nás opakovaně vyplavili (naposledy obecní byty u pošty) a nedodržují ani harmonogram stavebních prací a tak dále a tak podobně. Požádal jsem náš stavební dozor o zvýšený dohled,“ říká starosta Marek Semerád. Všechny nedostatky se budou s dodavatelem řešit.