Po dohodě s panem farářem Neradem potvrzuji, že i letos bude v našem městysi “Půlnoční mše”, a to 24. 12. 2022 od 22:00 hodin. Pokud by snad zdravotní stav pana faráře neumožnil jeho osobní účast, proběhne tzv. “Půlnoční bohoslužba slova” včetně koled.
Všechny Vás srdečně zvu!
Marek Semerád