Dne 3. 5. 2023 se konal v prostorách školy historicky první koncert žáků pro rodiče i veřejnost. Na koncertě vystoupilo 10 dětí ze tříd Luďka Kinkala, Jany Veberové a Borise Buňky, tedy klavír, akordeon, zpěv, zobcová flétna a kytara. Děti se setkaly s novou zkušeností, poznaly trému, odpovědnost sama za sebe i k rodičům a prarodičům, učitelům…. To vůbec není jednoduchá situace, a přesto, že některé děti to prožívaly opravdu intenzivně, musíme před nimi smeknout, protože na koncertě zazněly v podstatě vesměs bezchybné výkony. Taková zkušenost je pro děti zcela nenahraditelná a má obrovsky pozitivní vliv na jejich budoucí vývoj osobní i profesní.

Luděk Kinkal