Všem žákům a učitelům školní jídelna přeje krásné prázdniny. Pro ostatní strávníky bude vařit celý červenec + 14 dní v srpnu. Jsou to MŠ Cerhenice, MŠ+ ZŠ ABA, MŠ Dobřichov, ostatní strávníci z Cerhenic, Dobřichova a Peček. Dále příměstské tábory pořádané Městysem Cerhenice a letos poprvé i pro AQuaBella Baby Clup Poděbrady.
Na brigádu do školní jídelny přijdou dva letošní žáci z 9 . třídy.