Ve vstupní chodbě mateřské školy můžete přihlašovat své děti na kroužky. Jsou jimi angličtina pro předškoláky, zumba, vědecké pokusy a tanečky.