Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že vybuduje několik dětských hřišť. První vzniklo v Cerhýnkách u spolkového domu. Další je u zahradního hřiště, to se ale přemění na hřiště pro mateřskou školu. Třetí dětské hřiště se nyní vybudovalo v lokalitě Za Dráhou vedle domu manželů Neradových. „V současné době vybíráme ještě čtvrtou lokalitu pro vyžití našich nejmenších. Jednáme s panem Žertem, že by dětské hřiště mohlo být v proluce vedle prodejny Jednoty nebo naproti staré škole,“ popsal starosta Marek Semerád