Uplynulý rok byl v historii našeho městyse jedním z nejúspěšnějších. Rád bych poděkoval všem obyvatelům, bez jejichž podpory, pochopení a leckdy i tolerance při stavebních pracích bychom řadu investičních akcí nedokázali uskutečnit. V roce 2017 jsme rozjeli největší akci v oblasti školství, a to výstavbu zcela nové mateřské školy, jež, věřím, bude našim nejmenším sloužit k plné spokojenosti. V totéž doufám u právě se rozjíždějících velkých akcí a plánů v areálu bývalého cukrovaru, kde chystáme parkovací dům, startovací byty a moderní dílenské zázemí pro základní školu. K velkým projektům patří i probíhající výstavba vodovodu v Cerhýnkách nebo třeba podzemní kontejnery, které jsme nyní na sklonku roku začali budovat. K příjemnému životu v našem městysi, věřím, přispějí i budovaná dětská hřiště, další opravené chodníky a komunikace nebo třeba biopopelnice, které by v nejbližší době měly mít zdarma všechny domácnosti. Za pomalu končící rok se podařil obrovský kus práce, o nic menší nás ale nečeká ani v roce příštím. Věřím, že bude stejně úspěšný jako ten letošní, a to jak pro městys, tak pro všechny jeho obyvatele.

starosta Marek Semerád