Jde o stavbu, kdy se do země ukládá elektrické vedení, a která je rozdělena do 4 etap.
– První etapa: výkopové práce pro uložení kabelového vedení budou probíhat podél komunikace III/3294 k.ú. Cerhenice – zelený pás – ulice Východní, Cerhenice. Křížení komunikace III/3297 bude protlakem.
– Druhá etapa: výkopové práce budou probíhat v zeleném pásu, chodníku – ulice Východní, Cerhenice. Po dobu výkopových prací bude chodník uzavřen.
– Třetí etapa: výkopové práce budou probíhat v zeleném pásu podél komunikace III/3294 ulice Náměstí Míru, Školská, Cerhenice. Z důvodu úzké komunikace zde bude provoz řízen semafory. Křížení komunikace III/3294 bude protlakem. Křížení místní komunikace ulice Školská a Na Černých bude překopem v celé šíři. Po dobu výkopových prací bude místní komunikace ulice Školská a Na Černých, Cerhenice uzavřena.
– Čtvrtá etapa: výkopové práce budou probíhat na Náměstí Míru, Cerhenice – chodník, zámková dlažba. Křížení komunikace III/3294 bude protlakem.
Termín realizace: I. etapa – od 25.09.2023 do 11.10.2023, II. etapa – od 12.10.2023 do 19.10.2023, III. etapa od 20.10.2023 do 24.10.2023, IV. etapa od 25.10.2023 do 31.10.2023.