Oblíbený Cerhenický večer se vydařil, krásně přálo počasí. Poděkování patří pracovní četě, která hned v neděli ráno po akci uklidila.