Městy plní sliby. „Poté, co jsme loni opravili komunikace v Cerhýnkách, jsme se letos přesunuli opět do Cerhenic. Na základě zastupitelstvem schváleného harmonogramu jsme se pustili do rekonstrukce komunikace Za Štěpnicí. Opravu provádí společnost FRFOL, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Snažíme se, aby dílo bylo hotové co nejdříve,“ informoval starosta Marek Semerád.