V pátek 2.2. od 17:00 hodin se v environmentálním centru koná úvodní schůze k přípravě nového územního plánu. Všechny občany srdečně zveme.
M. Semerád, starosta