Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU, Národní plán obnovy.“

 

Projekt: Místní energetická koncepce městyse Cerhenice, 4189000113

Cíl projektu: Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která bude nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v dané lokalitě.

Přínos projektu: Místní energetická koncepce a její Energetický akční plán bude sloužit zejména pro rozhodování místní samosprávy při řešení nakládání s energií, včetně optimalizace spotřeby, a to jak v rámci příslušné lokality jako celku, tak specificky v rámci majetku městyse s ohledem na nákladovou výhodnost a environmentální udržitelnost.