Všem fanouškům železnice a zájemcům o projížďku mimořádným vlakem, kteří si v důsledku mimořádného zájmu neměli možnost zakoupit jízdenku na akci pořádnou dne 1. a 2. 9. 2023, sdělujeme, že akci ve stejném rozsahu zopakujeme v prvním pololetí příštího roku.

Za všechny náměty děkujeme a pokusíme se je v maximální míře zohlednit, primárním úkolem společnosti nicméně zůstává zajištění provozu pro potřeby našich zákazníků. To znamená, že bude opětovně omezený celkový počet návštěvníků a pro vstup bude platit omezení věku.

Výzkumný ústav železniční