Chystáme se požádat o dotaci z MAS Mezelesí na činnost kroužků při mateřské a základní škole. Dotace by měla být 90 % a lze z ní financovat i mimoškolní činnost pedagogů i externích lektorů. Myšlenka je taková, že pak by byly kroužky pro děti z Cerhenic zdarma. Nevíme, zda uspějeme, příprava je také náročná, ale za pokus to určitě stojí, co myslíte?“ informoval starosta Marek Semerád.