I kdyby byl leden tak ledový, jak by být měl, zastupitelé by se na svém prvním letošním zasedání celkem dost zapotili, a já jim za to děkuji. Bodů k projednání bylo hodně a jednalo se vesměs o složitější problematiku, navíc jsme program zasedání rozšířili ještě o projednání aktuálních záležitostí našeho městyse. Ale zkrátka, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

Takže jsem překontrolovali úkoly z listopadového zasedání, postoupili jsme k odsouhlasení smlouvy o dílo na pořízení územního plánu Cerhenic s odbornicí z Lovosic a pokračovali neméně důležitým krokem pro náš městys – notářským zápisem pro zápis do veřejného rejstříku obchodní firmy Technické služby Cerhenice. Pokud bych měl parafrázovat Neila Armstronga – malý krok pro notáře, ale velký skok pro náš městys.

Podobně velkým krokem bylo také otevírání obálek a hodnocení nabídek k veřejné zakázce parkovací dům – stavební práce. Tedy k dalšímu kroku v revitalizaci někdejšího brownfieldu, bývalého cukrovaru, který celé roky hyzdil naši obec. A dnes, dá se říct, vstává z popelu.

Nejsou ale jen velké věci, které tvoří mozaiku spokojeného života v obci. Na zasedání zastupitelstva jsme projednali třeba také cenovou nabídku na nákup malotraktoru (ve výši 529.000,– Kč) nebo poskytnutí dotace z rozpočtu městyse na rok 2020 ve výši 10.000,- Kč pro spolky městyse Cerhenice (SDH Cerhenice, Myslivecké sdružení Cerhenice a TJ Sokol Cerhenice) na pořádání různých akcí, jakými je třeba ples. Zdá se vám to drobnost? Možná i je. Ale milé setkávání, zábava, pobavení, trocha odreagování od každodenního shonu a stresu – i to přece k životu patří. Tak ať je po čase na co vzpomínat, nejen na to, jak člověk ráno vstával do práce.

Jako vždy jsme samozřejmě nezapomněli ani na naše obce – schválili jsme podání žádosti o dotaci na obnovu kapličky v Cerhýnkách a projednali jsme i registraci památníku padlých v Cerhýnkách a válečného hrobu na místním hřbitově v Cerhenicích, kde je pochovaný italský voják. Neznáme jeho život, jeho rodinu, jeho přání ani jeho lásky. Ale přišel k nám ve snaze pomoci a položil tu život. A kdo ví. Kdyby přežil, možná by se u nás v Cerhenicích započal podobný příběh jako v legendárním filmu Slunečnice a dnes by jeho pravnuci chodili do naší krásné nové mateřské školy. Schválili jsme také žádost předsedy Osadního výboru Cerhýnky na nákup sanační sady včetně dezinfekčních prostředků a spotřebního materiálů pro sekačky a traktor. Opět zdánlivá, ale potřebná drobnost.

Když jsem mluvil o rozšíření programu zasedání zastupitelstva, jednalo se o veřejnou zakázku na stavební úpravy objektu č.p. 228, tedy pošty a kadeřnictví – zateplení objektu. Zastupitelstvo projednalo zprávu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce a současně schválilo vítěze – Polabskou stavební CZ s.r.o., Oseček za celkovou nabídkovou cenu ve výši 5.768,018,72 Kč bez DPH i smlouvu o dílo. Nehodnotili jsme jen podle ceny. Známe případy, kdy se výběrová komise rozhodovala jen podle nejnižší nabídky a nakonec přidělala městu (městysi, obci) značné problémy. Jednali jsme podle zdravého rozumu a brali ohled i na reference a vlastní zkušenosti. A s dotyčnou firmou máme zkušenosti jen dobré.

Podobně jsme postupovali při výběru firmy, která městysi pomůže s udržitelností projektů do dalších let. Vybrali jsme společnost pro podporu udržitelnosti projektů Centrum zájmového a neformálního vzdělávání při ZŠ Cerhenice, Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání a Centrum pro výuku technických předmětů a řemesel při ZŠ Cerhenice.

V podstatě obdobně tomu bylo při schvalování cenové nabídky na doplnění osvětlení v areálu bývalého cukrovaru. Šlo jen o jedno světlo, ale ani to jsme nebrali na lehkou váhu. S nabídkovou cenou 62 tisíc jsme odhlasovali firmu Eltodo Osvětlení s.r.o, Praha, která už u nás pracuje a vede si velmi dobře. Co se týče bývalého cukrovaru, řešili jsme i takové zdánlivé maličkosti, jako je zužitkování některých částí, které by se někomu mohly ještě hodit. Proč je vyvážet na skládku, když ještě mohou někde dobře posloužit? Takže jsme vyhlásili záměr na prodej okenních rámů z objektu bývalého cukrovaru, nejnižší nabídková cena činí 500 korun za jedno okno. Tam, kde už se jen stěží něco využije, jsme odhlasovali dohodu o odstranění nepotřebného materiálu – váhy před demolicí daného objektu.

Zastupitelstvo odhlasovalo také smlouvu o dílo na instalaci bezdrátové sítě Wi-Fi v rámci projektu WiFi4EU. Jsem rád, že zelenou dostala místní firma a výsledek bude sloužit všem našim obyvatelů. Tak si myslím, že by to mělo být.

Řešili jsme také připravovanou rekonstrukci chodníků v ulici 9. května i vybudování metr širokého chodníku v ulici Pod Beránkem v lokalitě za environmentálním centrem s tím, že realizace se uskuteční po rekonstrukci ulice Pod Beránkem. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na problémy obyvatel Nádražní ulice.

Řeč přišla i na Tříkrálovou sbírku, do jejíhož bohulibého poslání naši obyvatelé vybrali přes 28 tisíc korun, a ačkoli se to dnes zdá být ještě daleko, hovořili jsme také o pořádání letního příměstského tábora, kde se již nyní pracuje na přípravě podkladů ve spolupráci s ředitelem ZŠ B. J. Dlabače.

Marek Semerád