Finanční příspěvky na výměnu starých nevyhovujících kotlů z programu kotlíkových dotací připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Dotační pomoc ve výši až 95 % je určena domácnostem s nižšími příjmy a lze o ni žádat i zpětně. Žádosti budou přijímat kraje, a to do 31. srpna 2022. Spuštění příjmu se předpokládá v průběhu června. Příspěvky bude možné čerpat také zálohově.

Ostatní domácnosti mají možnost získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 50 %.

https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2761