Dětský klub je organizován jako aktivita projektu „Spolek VULNUS CURARE podporuje pracující rodiče v Cerhenicích“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011370, který je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. V rámci dětského klubu bude opět probíhat kroužek keramiky, který je určen pro děti od 1. tř. do 5. třídy. Začínáme příští středu tj. 25.9.2019 ve 14:30 hodin.