Městys  se snaží co nejvíce místním dětem umožnit navštěvovat cerhenickou školku. Proto nyní navyšuje její kapacitu o 12 míst – ze 72 na 84. Aktuálně se rozšiřuje sociální zázemí a školka dostává i novou výmalbu.