Tentokrát na polovinu měsíce, konkrétně na 16. října, jsem svolal další jednání zastupitelstva našeho městyse. Bylo a je před námi hodně práce, je těžká doba, nikdo nevíme, jak se situace dál vyvine, a my musíme potřebné věci řešit včas. Program zasedání zastupitelstva jsme rozšířili o několik bodů včetně například výběrového řízení na pořízení domovních čističek odpadních vod pro obyvatele našeho Radimku.
Tradičně jsme začali kontrolou usnesení z minulého, zářijového zasedání a hned na to jsme přešli ke složitému bodu, kterým byla žádost Základní školy J. B. Dlabače o určení dalšího postupu, jak vymáhat neuhrazenou škodu po bývalém řediteli a bývalé účetní školy. Zastupitelé se nakonec shodli, že požádáme právního zástupce městyse Cerhenice o stanovisko, zda je v souladu z právního hlediska vymáhat po bývalém řediteli a bývalé účetní škodu, kterou podle závěru Policie ČR způsobili ZŠ Cerhenice. Pokud ano, pověřuje zastupitelstvo našeho právníka sepsáním žaloby na vymáhání. Samozřejmě před podáním žaloby se pokusíme sjednat smír.
K dalším finančním záležitostem patřilo projednání stávajícího úvěru u Fio banky, kde máme v případě potřeby možnost navýšení, nebo vyvěšení záměru na odkoupení části pozemku v k.ú. Cerhenice na základě žádosti našich obyvatel.
Řešili jsme také parkovací dům, informoval jsem kolegy zastupitele o připravovaných investičních akcích, jimiž jsou vybudování hřiště na malou kopanou, dětského hřiště a workoutového hřiště s lezeckou stěnou. Zastupitelstvo následně odhlasovalo smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace s firmou pana Málka ze sousedních Plaňan.
V současné nelehké době byla důležitým bodem jednání také zpráva o mém intenzivním jednání s lékařkou paní MUDr. J. Kaprálovou o navýšení ordinačních hodin ve zdravotním středisku městyse Cerhenice po celý týden, tedy ordinace dalších lékařů MUDr. Lustigové a MUDr. Slabého.
Hovořili jsme také o jednání s firmou TELSIG ohledně opravy komunikace v ulicích Za Dráhou a Lánská. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na opravu těchto komunikací ve výši 1.179.315,- Kč bez DPH.
Ze zmíněných aktuálních záležitostí, které jsme přidali na program jednání, zastupitelé schválili vyhlášení výběrovém řízení na domovní čistírny odpadních vod v obci Radimek a zároveň i složení hodnotící komise.
K dalším bodům jednání říjnového zasedání zastupitelstva patřila zpráva o kontrole v Centru sociálních služeb – pečovatelská služba, kterou provedl krajský úřad, nebo také zpráva místostarosty Aleše Koblihy o provedeném průzkumu na zakoupení měřičů tepla v objektu č.p. 228 v ulici Nádražní (pošta, nebytové prostory a pět bytových jednotek.