Před jídelnou máme nově zabudované 2 lavičky, které budou sloužit našim seniorům, aby se jim zpříjemnilo čekání na oběd. Další lavičky budou umístěny u vchodu pro žáky. Plánuje se také rozšíření okrasných záhonků.