Než bude postaveno nové dětské hřiště vedle obchodu Jednota (a skatepark vedle bludiště), domluvil se starosta Marek Semerád s ředitelkou mateřské školy, že odpoledne a o víkendu bude dětské hřiště v areálu školky volně přístupné veřejnosti. „Školku jsme stavěli pro naše děti, jsme tedy rádi, že ji budou využívat pokud možno co nejvíc,“ shrnul starosta.