Hasiči absolvovali školení s CAS 25 Š706 na stanici v Pečkách JPO II. Byli seznámení s vybavením a prostředky, které budou postupně dokupovat, ale i jak se o ně starat. Dále byli proškoleni na radiovou komunikaci a BOZP při zásahu. Poděkování patří Petru Dürrovi a kolegům za čas a přístup.