Známý reportážní a dokumentární fotograf František Dostál zavítá na besedu do environmentálního centra v pátek 15. listopadu v 16 hodin. Jeho nejslavnějším souborem jsou Letní lidé, který vytvořil mezi roky 1968 a 1990 ve Zlenicích na řece Sázavě. Námětem jeho tvorby v posledních 30 letech jsou především lidé pražských ulic. Pro jeho dílo je typický jemný humor těžící z často absurdních setkání více nesourodých prvků na jednom obrazu.