Zastupitelstvo dubna roku 2020 se zapíše do dějin našeho městyse jako dosud nezvyklé. Zastupitelé seděli dva metry od sebe a všichni v roušce. A já pevně doufám, že se bude jednat o ojedinělou výjimku. Že se naše obec, naše země, náš kontinent opět vrátí k normálnímu životu. Nyní pandemie korona viru zasahuje do životů nás všech. Roušky, rukavice, odstupy mezi lidmi, uzavřená škola, školka, rozdáváme dezinfekci občanům, dezinfikujeme veřejná prostranství, autobusové zastávky… Snažíme se udělat maximum, abychom naši obec od zákeřného viru ochránili.

Ale obec ve smyslu samosprávy zkrátka musí jet dál, aby plnila funkci, kterou má, musíme zajišťovat jejích chod, řešit současnost i budoucnost, pokračovat, pokud to epidemická situace dovolí, v započatých projektech, opravách atd.

Nejdůležitějším bodem dubnového zastupitelstva tedy bylo schválení rozpočtu městyse na letošní rok. Právě v souvislosti s pokračujícími projekty, konkrétně s rekonstrukcí areálu bývalého rozpadajícího se cukrovaru. Současně s tím jsme schválili smlouvu o dílo mezi Technickými službami Cerhenice a městysem Cerhenice k projektu parkovací dům, a to na technický dozor investora. Prostřednictvím našich technických služeb čili příspěvkové organizace městyse, tedy samozřejmě dojde k úspoře výdajů. Projednali jsme také demolici objektu č. p. 143 – rovněž v areálu bývalého Cukrovaru – a schválili vítěznou firmu na tuto akci, došlo i na schválení vyvěšení záměru prodeje palivového dřeva. Cena za 1 m3 je 600 Kč!

Tímto vyzývám všechny zájemce o dřevo, aby se hlásili na OÚ. Buď osobně nebo po emailu: podatelna@cerhenice.cz

Děkuji

Marek Semerád