Kdo z rodičů má zájem o doklad o platbách školného v Mateřské škole Cerhenice za kalendářní rok 2017 (pro daňové účely), zašlete tuto informaci prostřednictvím sms na telefonní číslo ředitelky: 731448468.