Keramický den byl tentokrát ve znamení barvení. A děti se opravdu činily. Myslivecký kroužek, keramický kroužek, Cerheníček… od září pak nová knihovna a přednáškový cyklus Břetislava Dytricha o přírodě… To všechno dokazuje, že stavba envicentra stála za to.