Městys usilovně pracuje na vybudování chodníku u sokolovny. Již zbývá doladit jen detaily a požádá o stavební povolení. Projektant ing. Sečkář shrnul poslední body, které zbývají vyřešit. Hotovo by mohlo být už na jaře.
1. Čeká se na souhlas se stavbou pana Duška. Stavba zabírá pozemek kouskem chodníku a sjezdem, který se musí výškově upravit. Dále mu v místě sklepních oken městys zřizuje pochozí rošt pro zachování větrání.
2. VAK nesouhlasí s přepojením dešťových svodů (2x) z budovy St. 85/1 (majitel Žert Zdeněk). Ideální varianta je, aby se svody přepojily na soukromý pozemek a zde vsakovaly. Druhá varianta je nechat to, jak je, ale při větších deštích hrozí stékání na silnici (může vadit KSÚS). Každopádně od pana Žerta souhlas není třba, vyřeší se na stavbě. Nicméně zákon uvádí, že si vody má řešit vlastník na svém pozemku, pokud to je možné, což zde je, jelikož má předzahrádku.
3. Svod na rohu sokolovny je nutné vsakovat. Ideálně v parčíku na p.č. 1014/6, ale není k dispozici průzkum, takže se udělá vsakovací polštář ze štěrku.
Inspiraci získalo zastupitelstvo i díky komunikaci a diskusi na facebooku.