CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0005003

Projekt řeší vybudování vzdělávacího centra pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Vybudování centra je formou rekonstrukce a nástavby k nově pořizovaným prostorám v areálu bývalého cukrovaru. Projekt reaguje na převyšující poptávku nad nabídkou v rámci neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání.

Cíle projektu jsou následující:

  • Vybudování prostor pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v rámci řemeslných, technických a jazykových oborů.

  • Vytvoření nových bezbariérových prostor pro poskytování zájmového, neformální a celoživotního vzdělávání v rámci řemeslných, technických a jazykových oborů.

  • Vybavení nových prostor pro vzdělávání interiérovým vybavením a pomůckami k výuce.

  • Navázání partnerství s vybranými partnery projektu, kteří se budou podílet na vzdělávání a pořádní kurzů a workshopů. .

  • Zvýšení atraktivity dané lokality.

  • Zvýšení životní úrovně rezidentů a nerezidentů Cerhenic.

Výsledkem projektu bude vytvoření vhodného zázemí pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v rámci technických, řemeslných a jazykových oborů v okrese Kolín, kde je minimum těchto zařízení. Multifunkčnost budovy z pohledu vzdělávacích aktivit bude inovativní.

Projekt „ Centrum pro výuku technických předmětů a řemesel při Základní škole Cerhenice je spolufinancován Evropskou unií.