Dětský klub uzavřen

Vážení rodiče,
dne 03.01.2021 nám bylo Ministerstvem zdravotnictví (info linka) sděleno, že dle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. musí být dětský ekologický klub do odvolání uzavřen.
V případě jakékoliv změny vás budeme informovat!!
Těšíme se na brzké shledání.
Pavlína a Hana

Betlém před envi

Blíží se první adventní neděle a my všem přejeme krásné a pohodové nadcházející svátky. Jako překvapení jsme s dětmi postavili před Enviromentálním centrem betlém. Doufáme, že bude všem dělat radost, stejně jako udělal radost nám.
Dětský ekologický klub

V envi měli velký vánoční úklid

V envicentru bylo opět živo. Ještě že máme tolik ochotných rodinných příslušníků. Blíží se advent, a to je pak každá ruka dobrá. Vše se musí blýskat, zářit a svítit, a tak byl na programu velký úklid. Ani covid nás nezastaví a nevezme nám radost z Vánoc. Myslím, že ta námaha za to prostě stojí, nic není víc, než když vidíte rozzářená dětská očička. Těšíme se na první adventní neděli.

Dětský ekologický klub

Dětský ekologický klub je opět tu

Dětský klub je opět připraven přivítat děti, které nechtějí „lenošit“ doma, ale baví je tvořit a jsou rády v kolektivu. Dětský klub je BEZPLATNÝ a nahrazuje školní družinu (je možné zajistit odvod do školy a ze školy).
V rámci dětského klubu budeme opět pracovat s keramickou hlínou, s korálky, zkrátka si budeme hrát a výtvarničit.
Dokud nám počasí dovolí, budeme podnikat vycházky do přírody, ať si užijeme co nejvíce čerstvého vzduchu.
Po dvou měsících příjemného odpočinku a oddechu se můžeme společně opět vrhnout s chutí do práce.
Těší se na vás Pavlína a Hana

Příměstský tábor ekologického klubu se blíží

Milí táborníci, tábornice a milí rodiče,

letní prázdniny se „překulily“ do druhé poloviny a mílovými kroky se nám blíží dlouho očekávaný příměstský tábor. Příprava her je v plném proudu. Tábor se ponese v duchu Jaroslava Foglara, takže skalní fanoušci foglarovek jistě tuší, že děti budou plnit bobříky (mlčení, mrštnosti, čestného chování, odvahy…)

Během týdne nás navštíví loutkové divadlo, želvy, zahrajeme si minigolf, projedeme se parníkem a vše zakončíme stanováním na zahradě environmentálního centra, opékáním špekáčků, nebude chybět ani hra na kytaru a zpěv.

O naše „hladové žaludky“ se bude pečlivě starat Restaurant M Paráda Bude to fajn týden a doufáme, že se z nás stane prima parta.

Už se moc těšíme na všechna liščata, vlčata a medvíďata, takže táboru ZDAR a 17.08.2020 ZAČÍNÁME!

Pavlína, Hanka a Markéta, Dětský ekologický klub Cerhenice

P.S. Upozornění pro rodiče: Prosíme o zakoupení bílého trika dětem, budeme jej malovat a zdobit.

Přednášky a výstava v Enviromentálním centru Cerhenice

Co se chystá v envicentru v oblasti ekologie a ochrany přírody na 2. pololetí 2020

1. Český ráj to na pohled

Vyprávění a beseda s doc. RNDr. Václavem Zieglerem, CSc. o jeho práci, ale především o knihách Český ráj to na pohled a na procházky, Vidím město zelené, Střední Čechy – spirála přírodních krás a dalších.

2. Co víme o světě hmyzu?

Hmyz v ochraně přírody. Přednáška a beseda s ing. Ivo Rusem, zoologem z Oddělení přírodovědného a ochrany přírody Regionálního muzea v Kolíně

3. Památné stromy Kolínska

Život na památných stromech, chráněná území a příroda na Kolínsku, vliv turistiky na chráněná území obecně

Přednáška a beseda s ing. Ivo Rusem, zoologem a entomologem z Oddělení přírodovědného a ochrany přírody Regionálního muzea v Kolíně

4. Okolní přírodou s doc. RNDr. Václavem Zieglerem

Jaká byla, je a bude příroda kolem nás? Jak a čím ji můžeme pomáhat uchovat? Přednáška s návazností na známou knihu Přírodou Pečecka.

Všechny přednášky v Enviromentálním centru budou doplněny promítáním.

Výstava

Stromy, květiny a zvířátka kolem nás. Výstava dětských kreseb. Ve spolupráci s Mateřskou školou Cerhenice, řed. Mgr. Anna Hrudková

 

                      Lenka Mlynářová, místostarostka městyse Cerhenice

                      Ing. Břetislav Ditrych, koordinátor programu

Co se letos chystá v enviromentálním centru

1. Libuše Rudinská, MgA., režisérka a dokumentaristka, abs. FAMU
z poslední tvorby:
– Můj otec George Voskovec, celovečerní dokument
– Cesty víry- Karmelitky
– kontroverzní dokument Pavel Wonka se zavazuje
– Na tělo, celovečerní dok. film o slavném fotografu prof. dr. Jindřichu Štreitovi
– Celoživotní zápas Gustava Frištenského, hodinový tv dokument 2019
– Celibát aneb tíživá samota kléru, 2020
– autorka knihy Americká léta Jiřího Voskovce
2. Cerhenice, jak je (možná) neznáte
Víte, kdy byl místodržitelem v Čechách, Dolním Rakousku a na Moravě cerhenický rodák Philipp svobodný pán Weber von Ebenhof, syn správce zdejšího velkostatku? Kde žili předkové Gustava Frištenského a Bohumíra Jana Dlabače? Kdo nakreslil velkou fresku na průčelí zámku? Jak vypadalo naše městečko před 100 lety? Proč neznáme podobu Bohumíra Jana Dlabače? Jaký byl osud italského vojáka, jehož hrob je na cerhenickém hřbitově? Co víme o cerhenickém starostovi Františku Horelovi (1845-1906), který zastával úřad neuvěřitelných 29 let?
Vyprávění doplněné fotografiemi Břetislav Ditrych
3. Hledání Boha, Miroslav Veverka, JUDr., cerhenický rodák, autor nedávno vydané knihy Hledání Boha, ale také bývalý soudce Nejvyššího soudu, řešil i kauzy generála Alojze Lorence, agenta provokatéra Ludvíka Zifčáka a nájemného vraha Jiřího Kajínka
M. Veverka je také autorem obsáhlé publikace Evoluce svým vlastním tvůrcem, o níž RNDr. Jiří Grygar, CSc. mimo jiné napsal: Šíře záběru autora bere dech a celkové pojetí je alespoň z mého pohledu jedinečné; s ničím podobným jsem se v naší literatuře nesetkal. A prof. PhDr. Miroslav Petříček: Stručně lze říci, že jeho kniha podává spolehlivý obraz současného stavu vědění prakticky ve všech odborných disciplínách…
——————————————————————————————————-

Dejte vejce malovaný – Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel kolínského muzea, přednáška o velikonočních zvycích v Polabí
Legenda Štefánik, Břetislav Ditrych připomene osobnost astronoma, cestovatele, válečného pilotra a generála francouzské armády, který se spolu s T. G. Masarykem a Edvardem Benešem najvíce zasloužil o vznik samostatné Československé republiky. Od tragického letu z Itálie do Bratislavy 4. května 1919 uplyne 100+1 rok. Přednáška doprovázená dokumentárními fotografiemi.
Český ráj to na pohled, vyprávění a beseda s doc. RNDr. Václavem Zieglerem, CSc. o jeho práci, ale především o knihách Český ráj to na pohled a na procházky, Přírodou Pečecka a Vidím město zelené.
Naše Blanka Waleská. Připomenutí 110. výročí narození významné české divadelní a filmové herečky Blanky Waleské (19. 5. 1910). Neznámé stránky z jejího deníku, korespondence se slavným režisérem Alfredem Radokem. Vyprávění a fotografie Břetislav Ditrych
Tajemství českého skla – setkání s historičkou PhDr. Jitkou Lněničkovou, největší znalkyní starého šumavského skla a skláren, autorkou řady knih, například Příběhy šumavských sklářů, České země v době osvícenství, České země v době obrození, České země v době baroka, Svět dětí, atd.

Případná výstava: Jiří Škopek, malíř, Polabí
18. února 2020, Břetislav Ditrych