Městys má novou mateřskou školu, ale ani ta v současné době nestačí. „Její původní kapacita je 72 dětí, nyní 75 dětí a jednáme ještě o jejím navýšení o dalších 9 dětí. Celkem tedy 84 dětí na 3 třídy. Přesto se do školky nedostalo 15 dětí z Cerhenic a 10 ze sousedních obcí.
A my to chceme řešit!“ říká starosta Marek Semerád a prosí o zpětnou vazbu hlavně maminky těch dětí, které do školky nebudou přijaty. Byl by zájem vytvořit dětskou skupinu?