Besídky ke Dni matek se v mateřské škole uskuteční:

třída Sluníčka – pondělí 13. 5. 2019 od 16 hod. ve třídě Sluníčka

třída Berušky a Včelky – středa 15. 5. 2019 od 16 hod. ve třídě Včelky