Po jednání s vedením firmy Swietelski Rail, která opravuje železniční koridor, jsme pro snížení prašnosti v naší obci učinili následující kroky:
1) Do konce srpna 2022 bude veškerý materiál předrcen.
2) Nasazením nejmodernější techniky firma zkrátí drcení a recyklaci materiálu o jeden měsíc.
3) Swietelsky nasadil vůz na zkrápění materiálu i silnic v městysi a pravidelnou kontrolu prašnosti
Děkujeme za pochopení a prosíme, vydržte ještě.