Vzhledu Cerhenic pomůže architektka

Často přemýšlím o tom, co v Cerhenicích ještě vylepšit a zlepšit, a mám již dlouho pocit, že nám chybí něco na způsob obecního architekta. Zkrátka člověk, který dá našim investičním projektům určitý urbanistický ráz a sjednocující rozměr,“ předesílá starosta Marek Semerád. „Oslovil jsem proto mladou a nadějnou architektku Kamilu Šafránkovou, aby nám s tím pomohla. Společně jsme vytipovali čtyři místa, které zkusí promyslet,“ dodal. Jedním z nich je například prostor od rybníku Přeďák ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. „Hlavně ale její služby potřebujeme v areálu bývalého cukrovaru,“ uvedl Marek Semerád. Žádost o dotaci na vybudování dílen pro školu místo budovy bývalých kanceláří cukrovaru již prošla formálním hodnocením, takže získání prostředků vypadá nadějně.

Talk show Zbigniewa Czendlika

Talk show Zbigniewa Czendlika se uskuteční 17. ledna od 18 hodin v environmentálním centru. Pohodový, zábavný kněz z Lanškrouna se představí v pořadu Postel hospoda kostel. Jedná se o vyprávění příběhů z jeho života osobního i jiného podané humorem jemu vlastním. V průběhu 90 minut se tak dotýká mimo jiné problematiky současného světa, s čímž se rád s diváky otevřeně podělí.

V říjnu 2016 vyšla kniha Zbigniewa Czendlika a Markéty Zahradníkové se stejnojmenným názvem Postel hospoda kostel, za niž obdrželi cenu čtenářů v rámci soutěže Magnesia litera 2017. Součástí talk show bude i autogramiáda této knihy.

Co byste na stránkách uvítali?

S příchodem nového roku městys spustil nové webové stránky. „Věříme, že se Vám nejen budou líbit, ale také že pro Vás budou co nejvíce přehledné a hlavně funkční. To znamená, že našim obyvatelům poskytnou úplné a včasné informace,“ říká starosta Marek Semerád. „Napište nám prosím, jaké změny byste na stránkách navrhovali, co se Vám na nich líbí a co ne,“ dodává s tím, že městys zároveň během prvních měsíců letošního roku chystá zprovoznění vlastní aplikace.

Přání do nového roku

Uplynulý rok byl v historii našeho městyse jedním z nejúspěšnějších. Rád bych poděkoval všem obyvatelům, bez jejichž podpory, pochopení a leckdy i tolerance při stavebních pracích bychom řadu investičních akcí nedokázali uskutečnit. V roce 2017 jsme rozjeli největší akci v oblasti školství, a to výstavbu zcela nové mateřské školy, jež, věřím, bude našim nejmenším sloužit k plné spokojenosti. V totéž doufám u právě se rozjíždějících velkých akcí a plánů v areálu bývalého cukrovaru, kde chystáme parkovací dům, startovací byty a moderní dílenské zázemí pro základní školu. K velkým projektům patří i probíhající výstavba vodovodu v Cerhýnkách nebo třeba podzemní kontejnery, které jsme nyní na sklonku roku začali budovat. K příjemnému životu v našem městysi, věřím, přispějí i budovaná dětská hřiště, další opravené chodníky a komunikace nebo třeba biopopelnice, které by v nejbližší době měly mít zdarma všechny domácnosti. Za pomalu končící rok se podařil obrovský kus práce, o nic menší nás ale nečeká ani v roce příštím. Věřím, že bude stejně úspěšný jako ten letošní, a to jak pro městys, tak pro všechny jeho obyvatele.

starosta Marek Semerád

Nová školka roste před očima

Stavba budovy nové školky začala 1. srpna a do dnešních dnů byly už provedeny stavební práce za více než 20 milionů korun. To znamená, že je hotovo kolem 40 % celého díla. Na zbývajících cca 60 % má tedy zhotovitel dle smlouvy ještě téměř osm měsíců. Kvůli typu půdy projektant zvolil systém založení stavby pomocí pilotů, které podpírají základové pasy. Je jich celkem 50 a jsou zavrtány do hlouky až sedm metrů. V celém vytyčeném prostoru stavby byla odtěžena zemina do hloubky 1,5 metru. Současně s budováním základů celé stavby, v nichž je mj. také vrstva izolace proti radonu a křížem druhá vrstva proti vodě, se prováděly další práce např. úprava terénu směrem k rokli, vybudování základů pro gabionovou stěnu u budoucího parkoviště, základy pro tepelná čerpadla a herní prvky v atriu objektu.
Začátkem listopadu bylo zahájeno zdění obvodových stěn z broušených cihelných bloků
a následně budování stropních konstrukcí, následně osazování oken. V porovnání s harmonogramem stavby pokračují práce s mírným náskokem.

 

Krásná tradice mší

Jsem rád, že se nám podařilo spolu s panem farářem Neradem (kterému pro jeho obětavost patří velký dík) obnovit tradici půlnoční mše v Cerhenicích. Patří bezesporu k duchu Vánoc a ti, kterým se povedlo se jí zúčastnit, budou se mnou jistě souhlasit, že atmosféra byla veskrze kouzelná. Pro věřící i nevěřící.

Marek Semerád

Jak vyzdobit podchod?

Obyvatelé našeho městyse si často a oprávněně stěžují na stav podchodu pod železniční zastávkou. Městys si jej proto vzal do správy, v létě instaloval nové čerpadlo, aby podchod nebyl neustále pod vodou. Před Vánoci přibylo nové osvětlení. Určitě bude lepší než to předchozí. „Máme v plánu podchod i nadále modernizovat. Jakou výzdobu byste do poněkud šedivého podchodu doporučovali,“ ptá se svých obyvatel starosta Marek Semerád.

Dluhová amnestie se chýlí ke konci

Poslední dny zbývají již nejen do konce roku, ale také do konce tzv. dluhové amnestie, kterou zastupitelstvo vyhlásilo na období od 1. 11. 2017 do 31.12.2017. Akce spočívá v prominutí sankcí (úroků poplatků a penále) z prodlení vzniklých v důsledků neuhrazení dluhu, které má dlužník vůči městysu Cerhenice.
Dluhová amnestie se týká těchto skupin dlužníků:
–        dlužník má vůči městysu Cerhenice dluh po době splatnosti,
–        dlužník má s městysem Cerhenice uzavřenu Dohodu o splátkovém kalendáři na úhradu dluhu,
–        s dlužníkem je veden soudní spor pro úhradu dluhu vůči městysu Cerhenice,
–        proti dlužníkovi bylo pravomocně v soudním nebo správním řízení rozhodnuto o uhrazení  vůči městysu Cerhenice,
–        proti dlužníkovi je vedena exekuce pro jeho dluhy vůči městysu Cerhenice.

Dlužníkům, kteří jsou zařazeni do některé z výše uvedených skupin, bude prominuto zbývající příslušenství dluhu (úroky, pokuty a penále z prodlení), pokud svůj dluh vůči městysu Cerhenice uhradí v termínu nejpozději do 31. 12. 2017.
Dlužníkům doporučujeme kontaktovat Úřad městys Cerhenice za účelem vyčíslení dluhu. Poté musí dlužník nejpozději do 31. 12. 2017 uhradit vyčíslený dluh a podat písemnou žádost o prominutí zbývající části příslušenství. Po uhrazení dluhu bude žádost spolu s vyčísleným dluhem vč. příslušenství a dokladem o zaplacení předložena ke schválení Zastupitelstvu městyse Cerhenice.
„V souvislosti s touto dluhovou amnestií upozorňujeme, že vůči dlužníkům, kteří do uvedeného data své splatné pohledávky neuhradí, městys Cerhenice využije veškeré právní možnosti k vymožení neuhrazených dluhů včetně soudních žalob, exekucí apod.,“ připomněl starosta Marek Semerád.

Co se chystá v envi

Provoz environmentálního centra se rozjel na plné obrátky. Nabízí zájemcům doslova desítky a desítky rozmanitých akcí, na které si nacházejí cestu nejmenší děti, školáci, mládež, lidé v produktivním věku i senioři. Také příští rok bude plný aktivit. Už na 17. ledna se chystá přednáška Zbigniewa Czendlika Postel hospoda kostel. 3. května přijede Vlastimil Vondruška s autorským čtením. V jednání je opětovná návštěva doktora Grygara či beseda s Petrem Pithartem.

Přibývají hřiště pro naše nejmenší

Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že vybuduje několik dětských hřišť. První vzniklo v Cerhýnkách u spolkového domu. Další je u zahradního hřiště, to se ale přemění na hřiště pro mateřskou školu. Třetí dětské hřiště se nyní vybudovalo v lokalitě Za Dráhou vedle domu manželů Neradových. „V současné době vybíráme ještě čtvrtou lokalitu pro vyžití našich nejmenších. Jednáme s panem Žertem, že by dětské hřiště mohlo být v proluce vedle prodejny Jednoty nebo naproti staré škole,“ popsal starosta Marek Semerád