Školní jídelna se snaží, aby i její okolí bylo hezké. Prozatím se osadilo několik truhlíků, ale na podzim se plánuje zasadit i kvetoucí i stále zelené keře.