Projektový den v přírodě strávila 4. a 5. třída v Kolíně. Nejprve žáci prozkoumali faunu Kmochova ostrova a obdivovali barvy podzimu. Poté se vydali do Psího útulku Alíkov na domluvenou návštěvu. Žáci donesli dobroty a hračky, seznámili se s chodem útulku a vyvenčili jednoho z pejsků. Cesta zpět po naučné stezce lesopark Borky byla zajímavá. Vycházku zakončili u medvědů od Kolína. Den se povedl, počasí vyšlo skvěle.