Nebezpečí vzniku a šíření požárů

Výstraha aktuálně platí do 18. května. V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Doporučuje se nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Mráz ve vegetačním období

Od půlnoci ze soboty na neděli se očekává mráz, který může poškodit vegetaci, zejména zeleninu, vinnou révu a ovocné stromy.

Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů. V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik/orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot (zpravidla před východem Slunce), nebo dýmování/zakuřování spalováním rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů.

Silný vítr

Od pondělní 20. hodiny upozorňují meteorologové na silný vítr s nárazy nad 65 km/h. Výstraha platí až do úterního odpoledne cca 16 hodin. Jsou možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel.

Mráz ve vegetačním období

Do 20. března devíti hodin ráno varují meteorologové v nadmořských výškách do 400 m n. m. před nočními teplotami mezi -1 až -5 °C. Ty mohou poškodit kvetoucí ovocné stromy.

V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik/orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot (zpravidla před východem Slunce), nebo dýmování/zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů.

Hrozí silný vítr

Silný západní vítr přechodně s nárazy kolem 70 km/hod očekávají meteorologové od středeční šesté hodiny ráno až zhruba do deseti večer.