Výstraha aktuálně platí do 18. května. V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Doporučuje se nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.