Nebezpečí vzniku a šíření požárů

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Co se doporučuje? Nerozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Opět mohou přijít silné bouřky

Na 5. července od 11 do 17 hodin vydali meteorologové výstrahu před možnými silnými bouřkami. V bouřkách a na studené frontě i mimo bouřky očekávají nárazy větru kolem 20 m/s. Ojediněle se budou vyskytovat malé kroupy a krátkodobě také intenzivní srážky.

Bouřky mohou být i velmi silné

Očekává se ojedinělý výskyt velmi silných bouřek, při kterých se vyskytnou nárazy větru kolem 90 km/h, kroupy nad 2 cm a přívalový déšť. Platnost výstrahy meteorologů je od 22. 6. 2023 17:00 do 23. 6. 2023 03:00 hod.

Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Vysoké teploty a bouřky

Odpolední teploty v úterý 20. 6. překročí 31 °C. Tatáž výstraha meteorologů platí i pro středu.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

Ve středu se očekává ojedinělý výskyt silných bouřek, při kterých se vyskytnou nárazy větru až 80 km/h, kroupy a přívalový déšť.

Předběžně se vysoké odpolední teploty očekávají i ve čtvrtek. Odpoledne, večer a v noci na pátek se místy od západu vyskytnou silné nebo velmi silné bouřky doprovázené především silnými nárazy větru a většími kroupami.

Český hydrometeorologický ústav doporučuje sledovat upřesňované předpovědi počasí.

Mráz ve vegetačním období

Mráz ve vegetačním období by mohl v polohách pod 550 m poškodit zejména kvetoucí meruňky, broskvoně, slivoně a keře vinné révy.

Nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů. V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik/orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot (zpravidla před východem Slunce), nebo dýmování/zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů.