Pozor na silné bouřky

Výstrahu před silnými až velmi silnými bouřkami vydal Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území České republiky do 2. června 02:00 hod.

Smlouvy na biopopelnice

Žadatelé (vypůjčitelé) o biopopelnici si mohou vyzvednout smlouvy a předávací protokol a stanovit termín předání na recepci Environmentálního centra Cerhenice od 12. do 31. března 2018 vždy v pondělí, ve středu a v pátek v době od 1300 do 1700 hodin. Vývoz biopopelnic bude zahájen 1. dubna 2018.

Požáry v našem městysi

Vážení spoluobčané,

po poradě s Policií ČR si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že v poslední době došlo na katastrálním území Cerhenic k několika požárům, jejichž vznik se vyšetřuje. Není vyloučen ani žhářský útok. Buďte, prosím, mimořádně obezřetní při ochraně svého obydlí, ochraně obecního majetku a podobně. Zvláštní pozornost, prosím, věnujte trvale neobydleným stavbám, například hospodářského charakteru. Máte-li o proběhlých požárech nějakou povědomost, informujte, prosím, Policii ČR nebo úřad městyse. Za informace předem děkujeme. Jakmile budou známy bližší zprávy, budu Vás neprodleně informovat.

Marek Semerád, starosta

Změna osvětlení kostela

Slavnostní osvětlení kostela je od nynějška vypnuto mezi 23. a 5. hodinou. Stalo se tak na žádost občanů, kteří bydlí poblíž.