Nebezpečí požárů

Vzhledem k vysokým teplotám hrozí nebezpečí vzniku požárů. Je třeba nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Pozor na vysoké teploty a bouřky

Na pátek 10. července meteorologové varují před vysokými teplotami. Teploty odpoledne místy překročí 31 °C. Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti azvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

Od 15 hodin do půlnoci se očekává ojedinělý výskyt silných bouřek doprovázených zejména silnými nárazy větru (kolem 70 km/h) a kroupami.

Očekává se velmi vydatný déšť

Velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 mm/6h nebo nad 60 mm/24h očekávají meteorologové od čtvrteční 18. hodiny do páteční 18. hodiny. To může znamenat zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.

Na místě je samozřejmě také povodňová bdělost.

K výstraze před bouřkami přibyla povodňová bdělost

Z možnosti silných na možnost velmi silných bouřek zvýšili meteorologové výstrahu pro náš region. Zvýšila se i pravděpodobnost výskytu z nízké na vysokou. Výstraha platí prakticky pro celou neděli (10 – 22 hodin). Očekává se výskyt velmi silných bouřek s přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 60 mm a kroupami. V opakovaných bouřkách může napršet v součtu i kolem 80 mm. Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.

Z důvodu předpovídaných přívalových srážek se v zasažených oblastech očekává prudké přechodné vzestupy hladin zejména menších toků až k úrovni 1. SPA.

Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

A zase se hlásí bouřky

Ojedinělý výskyt silných bouřek předpovídají meteorologové od sobotního poledne až do nedělní půlnoci.

Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.