CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011089

Projekt řeší vybudování vzdělávacího centra pro zájmové a neformální vzdělávání v městysi Cerhenice. Vybudování centra je formou stavebních úprav a nástavby k nově pořizovaným prostorám. Projekt reaguje na převyšující poptávku nad nabídkou v rámci neformálního a zájmového vzdělávání.  V rámci předložené žádosti dochází k podpoře klíčových kompetencí IROP – přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.

Výsledky projektu „Centrum zájmového a neformálního vzdělávání při ZŠ Cerhenice“ povedou k naplnění investiční priority IP 10 „Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu“ a specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

V souladu s výše uvedenou investiční prioritou a specifickým cílem výzvy byly stanoveny následující cíle a výsledky projektu:

  1. Díky realizaci stavebních úprav a nástavby prostor budovy v areálu bývalého cukrovaru vytvořeny nové prostory pro zájmové a neformální vzdělávání. Výstupem projektu jsou stavební úpravy bývalého areálu cukrovaru pro zájmové a neformální vzdělávání a podstatné zlepšení podmínek pro výuku. Dojde k rekonstrukci nevyužívaných prostor, kde vzniknou 2 odborné učebny pro výuku všech čtyř kompetencí IROP. Do tohoto projektu vstupují kompetence „přírodní vědy“ a „práce s digitálními technologiemi“.
  2. Vytvoření nových bezbariérových prostor pro poskytování zájmového a neformálního vzdělávání v rámci přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Díky realizaci projektu vznikne kompletně bezbariérově dostupná budova s osobním výtahem a bezbariérovou toaletou. Výstupy projektu tak budou přístupné všem.
  3. Vybavení nových prostor pro vzdělávání interiérovým vybavením a pomůckami k výuce. Zároveň dojde i ke zkvalitnění výuky zájmového a neformálního vzdělávání, jelikož se vytvoří nové výukové prostory. Dojde k pořízení vybavení do nových odborných učeben s vazbou na klíčové kompetence „přírodní vědy“ a „práce s digitálními technologiemi“.
  4. Úpravy zeleně a venkovního prostranství. Tato vedlejší aktivita bude realizována s cílem vyššího komfortu osob z cílových skupin při venkovních aktivitách. Vysázená zeleň poskytne dětem a žákům zázemí pro venkovní aktivity.

Projekt „Centrum zájmového a neformálního vzdělávání při ZŠ Cerhenice“ je spolufinancován Evropskou unií.