V souvislosti s chystanou uzavírkou komunikace II/329 v městysi Plaňany v termínu od pátku 1. května 2020 do úterý 30. června 2020 jsou přijata následující opatření pro provoz linek systému Pražské integrované dopravy:

Po dobu první etapy v termínu od 1.5.2020 do 24.5.2020
Z důvodu uzavření křižovatky silnic II/329 Fügnerova x II/329 Pražská X MK Fügnerova x MK Pražská bude autobusová linka PID 422 jezdící v trase Kolín – Kouřim – Český Brod ze zastávky Plaňany, Náměstí vedena kolem školy s následnou jízdou zpět ulicí Tyršova na komunikaci I/12 a dále ve směru Vrbčany. Po dobu výluky nebude obsluhovaná zastávka Plaňany,Žel.st. Autobusová linka 450 jezdící v trase Polní Voděrady – Plaňany – Vrbčany v současné době z důvodu uzavření škol není v provozu.

Po dobu druhé etapy v termínu od 25.5.2020 do 30.6.2020
Z důvodu trvající uzavírky komunikace II/329 ulice Fügnerova a současně již otevřené křižovatky s ulicí Pražská bude autobusová linka PID 422 bude vedena již dle pravidelné trasy ulicí Pražská s obsluhou zastávky Plaňany,Žel.st. V případě ukončení mimořádných opatření bude autobusová linka 450 vedena přímo MK ulice Pražská s následným odbočením vpravo na obchvatu Plaňan a dále vedena do obce Radim dle pravidelného stavu.